Archive for the ‘Därför en firarblogg’ Category

Det ska vi fira

januari 21, 2012

Under många år var programmet ”Det ska vi fira” det mest populära i radion. Delvis för att man där kunde lyssna till önskemusik som inte spelades annars.

Under senare år har familjesidorna i åtminstone de skånska tidningarna blivit rena katastrofen. Det skrivs mer om okända amerikanska filmregissörer än om lokalt intressanta människor.

Det här är ett försök att, helt utan anspråk på att vara fullständig, försöka hitta några anledningar att fira, personer eller händelser.

Till stor del har fakta hämtats från Sveriges Fotbollshistoriker och Statistisker (SFS) och Wikipedia.

Annonser